V hmyzím hotelu se může
ubytovat třeba slunéčko sedmitečné

Biodiverzita a skupina Veolia

Biodiverzita znamená rozmanitost biologických druhů. Do této oblasti spadá pestrost živých organismů na Zemi, tedy rozmanitost živočišných a rostlinných druhů, přírodních prvků a ekosystémů. Je všude kolem nás, ale její ničení pokračuje neuvěřitelně rychle. Druhy rostlin a živočichů přičiněním člověka mizí 100 až 1000krát rychleji, než je jejich přirozený cyklus.

Skupina Veolia je významným činitelem ve vodním cyklu, likvidaci odpadu, využívání a produkci energie a zároveň i původcem dopadů na biodiverzitu. Jako „uživatel“ ekosystémových služeb je i iniciátorem nejrůznějších aktivit na podporu ochrany a obnovy biodiverzity.


Aktuality

Veolia získala prestižní ocenění za podporu biodiverzity v areálech

- 20.10.2016 -

Skupina Veolia získala za svůj přístup k podpoře biodiverzity jednu z nejprestižnějších cen za trvale udr...

Více

Ostrov s vodní vegetací i kamenice pro plazy

- 14.09.2016 -

V čistírnách odpadních vod společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ v Olomouci a ve Zlíně bylo v průběhu jara...

Více

Podporujeme biodiverzitu české přírody

- 15.07.2016 -

Biodiverzita je pro nás opravdu důležitá, a proto jsme se zavázali chránit ji a podporovat. Jak konkrétně? ...

Více


Naše hlavní aktivity

Při práci při sběru potravy nalétají
až desítky kilometrů denně.

Podpora biodiverzity v areálech

Přírodní rozmanitost a ochranu životního prostředí v našich areálech považujeme za závazek. Jsme si vědomi, jak důležitá je přírodní výjimečnost a krása, a jak křehká je. 

Existuje jen jedna planeta Země, jedna příroda. Cítíme, že stav přírody je odrazem vztahu mezi námi, přírodou a dalšími žijícími druhy. Je naší povinností a podmínkou budoucnosti tento vztah chránit.


Cesta pstruha

Patronem Cesty pstruha je mezinárodně uznávaný rybář, dobrodruh a dokumentarista Jakub Vágner. Projekt Cesta pstruha si klade za cíl návrat lososovitých ryb hlavně do lokalit, které se vyznačují mimořádnou čistotou vody, ke které přispívají svou činností i čistírny odpadních vod provozované společnostmi skupiny Veolia.

Pstruh uplave
až 100km za den

Soutěž

Pestrost biologických druhů na Zemi není věčná a je třeba ji opatrovat. Veolia podporuje povědomí péče o biologickou rozmanitost již od našich nejmladších, a proto vyhlásila týmovou soutěž „Škola do přírody“ pro školy. Cílem je vyhledat z hlediska druhové rozmanitosti zajímavou lokalitou v bezprostředním okolí školy a zpracovat návrh projektu na její zachování či obnovení.