V hmyzím hotelu se může
ubytovat třeba slunéčko sedmitečné

Biodiverzita a skupina Veolia

Biodiverzita znamená rozmanitost biologických druhů. Do této oblasti spadá pestrost živých organismů na Zemi, tedy rozmanitost živočišných a rostlinných druhů, přírodních prvků a ekosystémů. Je všude kolem nás, ale její ničení pokračuje neuvěřitelně rychle. Druhy rostlin a živočichů přičiněním člověka mizí 100 až 1000krát rychleji, než je jejich přirozený cyklus.

Skupina Veolia je významným činitelem ve vodním cyklu, likvidaci odpadu, využívání a produkci energie a zároveň i původcem dopadů na biodiverzitu. Jako „uživatel“ ekosystémových služeb je i iniciátorem nejrůznějších aktivit na podporu ochrany a obnovy biodiverzity.


Aktuality

V ostravských teplárnách se zabydlují ptáci

- 10.04.2017 -

Možná jste i vy jako malí měli na zahradě ptačí budku. Každé jaro jste netrpělivě čekali, jaký malý o...

Více

Děti budou v novém projektu objevovat biodiverzitu města

- 17.03.2017 -

Během února jsme společně s organizací TEREZA spustili nový environmentální projekt pro školy TAJNÝ ŽIV...

Více

Ptačí hodování v zimě

- 24.01.2017 -

Hemžení kolem krmítka vás nikdy neomrzí. Naučte se proto připravit malým opeřencům to pravé a budou se k...

Více


Naše hlavní aktivity

Při práci při sběru potravy nalétají
až desítky kilometrů denně.

Podpora biodiverzity v areálech

Přírodní rozmanitost a ochranu životního prostředí v našich areálech považujeme za závazek. Jsme si vědomi, jak důležitá je přírodní výjimečnost a krása, a jak křehká je. 

Existuje jen jedna planeta Země, jedna příroda. Cítíme, že stav přírody je odrazem vztahu mezi námi, přírodou a dalšími žijícími druhy. Je naší povinností a podmínkou budoucnosti tento vztah chránit.


Cesta pstruha

Patronem Cesty pstruha je mezinárodně uznávaný rybář, dobrodruh a dokumentarista Jakub Vágner. Projekt Cesta pstruha si klade za cíl návrat lososovitých ryb hlavně do lokalit, které se vyznačují mimořádnou čistotou vody, ke které přispívají svou činností i čistírny odpadních vod provozované společnostmi skupiny Veolia.

Pstruh uplave
až 100km za den

Soutěž

Druhovou rozmanitost na Zemi je třeba opatrovat, a proto Veolia podporuje povědomí péče o biodiverzitu již od našich nejmladších. Připravujeme různé soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol, jejichž cílem je především poznávat biologickou rozmanitost nejbližšího okolí a připojit se k její ochraně.