Chráníme biologickou rozmanitost a usilujeme o zachování kvality ekosystémů

Existuje jen jedna planeta Země, jedna příroda.
Je naší povinností chránit biodiverzitu, která nás obklopuje.
Jako světová jednička v poskytování služeb spojených se životním prostředím zařadila skupina Veolia biodiverzitu mezi své priority.

V oblasti podpory přírodní rozmanitosti jsme si stanovili tyto cíle:

#

ochrana ekosystémů a jejich životaschopnosti

V první řadě jde o zpracování znečištění vytvářeného našimi městskými a průmyslovými klienty tak, aby jejich aktivita nepoškozovala biologickou rozmanitost. Snažíme se o maximální možné snížení výskytu stop ve vodohospodářských, odpadových a energetických službách, jejichž řízením jsme pověřeni. Těmito stopami rozumíme všechny stopy znečištění. Nejen uhlíkovou nebo týkající se primárních surovin, ale také stopy ve vodě nebo zabraném prostoru a na zasažených živých organismech.

#

obnova a ochrana městské biodiverzity

V našem stále více urbanistickém světě je důležité udržovat a přivádět přírodu zpět do měst. Velká města nemusí nutně trpět chabou biologickou rozmanitostí, ovšem nemůžeme popřít, že v mnoha z nich příroda vymizela, nebo byl její prostor výrazně omezen na několik přežívajících „zelených pevností“ vměstnaných mezi bloky bytových domů. Nedostatek porozumění mezi městem a přírodou však není nic nezvratného. Města jako Berlín nebo Hong Kong harmonicky kombinují urbanistický rozvoj s respektem k ekosystémům.

#

ochrana významných
ekologických zón

Tyto přírodní svatyně, ať už jsou nebo nejsou součástí nápravných opatření při našich smluvních aktivitách, jsou chráněny prostřednictvím projektů podporovaných lokálním Nadačním fondem Veolia i globální Foundation Veolia. V podstatě jde o poskytování služby přírodě oplátkou za služby, které poskytuje ona nám.

#

větší porozumění ekosystémům
s cílem je lépe chránit

Hodnotíme a monitorujeme biodiverzitu v našich areálech a prostorech našich zákazníků, abychom ji mohli chránit.

Pokud je biologická rozmanitost prostředkem, který příroda celá staletí používá k tomu, aby se přizpůsobila změnám, pro člověka představuje nezbytnou podmínku pro jeho budoucnost. Pro přírodu a člověka platí následující kauzalita: ochuzování přírody ochuzuje člověka. Stav biodiverzity je zrcadlem našeho vztahu s ostatními žijícími druhy.

Ochrana a obnova biodiverzity je zásadním tématem, kterému se Veolia zavázala věnovat zavedením tématu podpory biodiverzity do firemní strategie v roce 2008.