#

Soutěže

foto zivicaProstřednictvím výchovně vzdělávacích aktivit chceme podpořit také vnímání okolní přírody u dětí, vést je k aktivnímu přístupu a odpovědnosti za stav životního prostředí a jeho biologickou rozmanitost. Proto na téma biodiverzity připravujeme i různé soutěže pro žáky a studenty.

Pro žáky druhého stupně základních škol a volnočasových kroužků jsme například uspořádali soutěž nazvanou Škola do přírody. Žáci měli možnost vytipovat si ve svém okolí lokalitu, kterou pak pod vedením svého učitele nebo vedoucího podrobně zmapovali, porovnali současnou situaci s minulostí a společně se zamysleli nad tím, co by tam pomohlo zvýšit druhovou rozmanitost. Svůj návrh pak zpracovali do projektů, z nichž vybrala vítěze hodnotící komise s účastí odborného partnera, Českého svazu ochránců přírody. Vítězné projekty byly vyhlášeny v kategoriích Lokalita bohatá na biodiverzitu, Lokalita s ohroženou či vymizelou biodiverzitou a ve zvláštní kategorii Mokřadní lokalita.

Vítězové prvních dvou kategorií, Appleteam ze ZŠ J. E. Purkyně v Libochovicích spolu s vítězi druhé kategorie Plamínky ze SDH Kardavec z obce Hluboš na Příbramsku, navštívili Vodní dům u vodní nádrže Želivka. Kromě vnitřní interaktivní expozice děti prošly i naučnou stezku a užily si legraci na vnějších vodních atrakcích. Žáci týmu Zubaté žáby ze ZŠ Břidličná, vítězové třetí kategorie, byli pozváni na prohlídku areálu rybníka Katlov na Kutnohorsku, kterou absolvovali za doprovodu a výkladu známého rybáře Jakuba Vágnera. Všechny oceněné týmy obdržely diplomy a věcné dárky. Odměny pro vítězné týmy zajistila společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Nyní budou žáci společně s učiteli v novém dvouletém projektu zkoumat biologickou rozmanitost městského prostředí. www.tajnyzivotmesta.cz