#

Tajný život města

Using the Leafsnap UK app to identify a tree from its leafSpolečný česko-slovenský projekt jsme připravili ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA (ČR) a Centrem environmentální a etické výchovy ŽIVICA (SR). Od začátku roku 2017 se tak žáci a učitelé padesáti českých a padesáti slovenských škol stali badateli a budou po dobu dvou školních let objevovat zajímavé lokality a rostlinné druhy ve svém okolí. Přínosem badatelsky orientovaného vyučování je podpora zvídavosti dětí a zvýšení obliby výuky přírodovědných předmětů na školách.

Díky projektu budou moci školy také prezentovat biodiverzitu svého města široké veřejnosti. Při jejím objevování jim bude pomáhat moderní mobilní aplikace, která identifikuje druhy rostlin z fotografií pomocí vizuálního softwaru pro rozpoznávání. Potřebné znalosti získávají týmy zapojených škol na praktických kurzech a zároveň také získává každá zapojená škola zdarma čtyři tablety pro práci s aplikací.

www.tajnyzivotmesta.cz