Vodní dům

Vodní dům je moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí, která návštěvníkům představuje dvě tváře vody: vodu jako nezbytnou podmínku života – nenahraditelnou surovinu a vodu jako biotop pro rostliny a živočichy.

Vodní dům naleznete u vodní nádrže Želivka ve Středočeském kraji a jeho návštěva je vhodná pro všechny věkové kategorie, především ale pro rodiny s dětmi a školy. V atriu střediska (nejen pro děti) čeká umělý vodopád a soustava čerpadel, lopatkových mlýnků a dalších nerezových vodních prvků, které mohou samy děti pohánět vlastními silami. Při okružní procházce vnějším areálem návštěvníci uvidí umělý suchý poldr, přirozené meandry umělého potůčku, malou vodní nádrž s živými rybami nebo hadcovou skalku – ukázku národní přírodní památky s rostlinným společenstvím, které lze nalézt pouze a jen na podloží horniny zvané hadec, která je v naší zemi poměrně vzácná a živočichové a rostliny na ní žijící tvoří originální biotop.

160201_Vodni_dum_0178_3 160201_Vodni_dum_0338 IMG_0740_mala vozíčkáři2_mala

Provozovatelem Vodního domu je Český svaz ochránců přírody Vlašim. Projekt, jehož výstavba byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je realizován za významné podpory společnosti Veolia.

Více informací o Vodním domě zde: www.vodni-dum.cz

location_map

Uprostřed rekordně horkého léta 2015 Středočeské vodárny (SVAS) vybudovaly napajedla pro zvěř na předem pečlivě vybraných místech v lesích u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu.

V roce 2015 byly zatravněné plochy nad podzemními vodojemy v areálu PVK - Flóra v Praze ve spolupráci s ČSOP upraveny tak, aby došlo ke zvýšení rozmanitosti druhů.

Na Flóře nechybějí hmyzí hotely a umělé úkryty pro hmyz typu logger, budky pro rorýsy a netopýry. Bylo také vybudováno jezírko s mokřadem a bylinková zahrádka.

V areálu Teplárny Přerov byly vysazeny čtyři skupinky keřů a čtrnáct ovocných i bobulových stromů, které poskytují úkryt a potravu ohroženým druhům ptáků a hmyzu.

V areálu ČOV Neštemice byl instalován středně velký hmyzí hotel, společně s osmi ptačími budkami, zejména rehkovníky, špačkovníky a budkami pro menší pěvce – sýkorníky.

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně instalovala na svém komínu za účelem podpory biodiverzity umělá hnízda pro sokoly stěhovavé.

V areálu čistírny Bystřany vybudovali zaměstnanci ve spolupráci s ochránci přírody jezírko, které se stalo útočištěm divokých kachen.

Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu ČOV Olomouc nasazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce.

Včelařství obecně prochází v posledních letech útlumem a včelstev ubývá, a proto bylo osazeno cca. 10 včelstev na úpravně vody Hatě.