Cesta pstruha

Ekologický projekt Cesta pstruha skupiny Veolia probíhá už od roku 2010. Jeho cílem je návrat lososovitých ryb (lipan podhorní, pstruh duhový, hlavatka podunajská, a především pstruh obecný potoční) do českých řek. V rámci projektu bylo vysazeno již přes 8 tun těchto vodních živočichů. Patronem Cesty pstruha je mezinárodně uznávaný rybář, dobrodruh a dokumentarista Jakub Vágner.

Veolia_vypousteni_pstruhu_2013_37IMG_3238Vagner (13)

Více informací o projektu najdete zde.

 

Uprostřed rekordně horkého léta 2015 Středočeské vodárny (SVAS) vybudovaly napajedla pro zvěř na předem pečlivě vybraných místech v lesích u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu.

V roce 2015 byly zatravněné plochy nad podzemními vodojemy v areálu PVK - Flóra v Praze ve spolupráci s ČSOP upraveny tak, aby došlo ke zvýšení rozmanitosti druhů.

Na Flóře nechybějí hmyzí hotely a umělé úkryty pro hmyz typu logger, budky pro rorýsy a netopýry. Bylo také vybudováno jezírko s mokřadem a bylinková zahrádka.

V areálu Teplárny Přerov byly vysazeny čtyři skupinky keřů a čtrnáct ovocných i bobulových stromů, které poskytují úkryt a potravu ohroženým druhům ptáků a hmyzu.

V areálu ČOV Neštemice byl instalován středně velký hmyzí hotel, společně s osmi ptačími budkami, zejména rehkovníky, špačkovníky a budkami pro menší pěvce – sýkorníky.

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně instalovala na svém komínu za účelem podpory biodiverzity umělá hnízda pro sokoly stěhovavé.

V areálu čistírny Bystřany vybudovali zaměstnanci ve spolupráci s ochránci přírody jezírko, které se stalo útočištěm divokých kachen.

Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu ČOV Olomouc nasazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce.

Včelařství obecně prochází v posledních letech útlumem a včelstev ubývá, a proto bylo osazeno cca. 10 včelstev na úpravně vody Hatě.